Adviseur Water en Natuur

Senior-consultant Water and Nature


Dr Herman van Dam is als aquatisch ecoloog betrokken geweest bij honderden onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van waterkwaliteit en landschapsecologie in Nederland en daarbuiten. Hij werkte 20 jaar als onderzoeker voor het Ministerie van LNV en 12 jaar als senior-adviseur bij een toonaangevend ingenieursbureau. Hij maakt deel uit van (inter)nationale netwerken van onderzoekers, adviseurs en instituten.

In zijn eigen onderneming geeft hij sinds 2006 onafhankelijke, wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde, specialistische, duurzame adviezen en organiseert, initieert, begeleidt, verricht, rapporteert, beoordeelt en evalueert hij toegepast onderzoek op het gebied van water, ecologie en natuurbeheer, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij maakt gebruik van de brede eigen kennis en ervaring, maar werkt samen met anderen als capaciteit of expertise dit noodzakelijk maken. De werkzaamheden worden op de eigen werkplek of in detachering verricht. Opdrachtgevers zijn overheden en adviesbureaus.

Trefwoorden: o.a. monitoring, aquatische ecosystemen, taxonomie, ecologie, diatomeeŽn, fytobenthos, kiezelwieren, macrofyten, fytoplankton, waterkwaliteit, indicatoren, meerjarenrapportages, vennen, meren, beken, verzuring, restauratieplannen, herstelplannen, forensisch onderzoek, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), biologische waterbeoordeling, waterbeoordelingssystemen.

Meer informatie in CV Nederlands,
Publicaties en rapporten en Projecten

Privacyverklaring


Dr Herman van Dam is an independent, experienced aquatic ecologist/botanist, who is active as a researcher and senior consultant in the field of water quality and landscape ecology. He has worked for the government and private consultancies and functions in a large (inter)national network of researchers, consultants and institutes.

In his own enterprise (from 2006 onwards) he gives independent, scientifically sound, sustainable, specialist solutions and organizes, initiates, supervises, executes, reports and evaluates applied research projects in the fields of ecology and water and nature management. He often cooperates with other experts.

Some keywords: monitoring, aquatic ecosystems, taxonomy, phytobenthos, diatoms, macrophytes, phytoplankton, water chemistry, biological indicators for water quality, water assessment systems, long-term reports, moorland pools, lakes, rivers, acidification, ecosystem restoration, forensic science, European Water Framework Directive (WFD).

More information in CV International,
Publications and reports and Projects

Contact:

Spyridon Louisweg 141
1034 WR Amsterdam

T
M
E
W
L

+ 31 20 77 23 295
+ 31 6 15 150 902
herman.vandam@waternatuur.nl
www.waternatuur.nl
nl.linkedin.com/pub/herman-van-dam/1a/269/910

KvK

3424 8191